VIDEO NÁVODY

KROK ZA KROKEM - KEEN BLEACHING CREAM

KROK ZA KROKEM - SMOOTHING SYSTEM

KROK ZA KROKEM - COLOUR SHINE

KROK ZA KROKEM - ANTI YELLOW

KROK ZA KROKEM - STYLING

KROK ZA KROKEM - KEEN VELVET COLOUR

KROK ZA KROKEM - KEEN REBONDING SYSTEM

KROK ZA KROKEM - KEEN WAVE LOTION

KROK ZA KROKEM - XXL COLOUR GREY

KROK ZA KROKEM - NEO COLOUR BLORANGE